Nieuwe plannen oldtimer regeling -laatste nieuws 1-7-13

In het regeeraccoord wordt gesproken over het schrappen van de vrijstelling van wegenbelasting voor oldtimers. Na afgewezen moties en een mislukt overleg met de zgn. oldtimer-alliantie is er nu een organisatie opgestaan die het tij probeert te keren.

Deze organisatie heet Vrijstelling Oldtimer. Hun doel is om de voorgestelde 40-jaarsleeftijdgrens voor oldtimers van de baan te krijgen.

 

Zie ook: http://www.vrijstellingoldtimer.nl/

Je kunt hen steunen in deze strijd.

 

Achtergrond van de overheidsplannen is dat er wordt gekeken hoe er een onderscheid gemaakt kan worden tussen daily drivers en liefhebber oldtimers. Op, of kort voor Prinsjesdag, zal de regeling zijn uiteindelijke gestalte krijgen om in 2014 van kracht te worden.

Momenteel is er een intentie, een plan, en tot eind 2013 zal er worden gewerkt aan de precieze invulling hiervan. Het is bijvoorbeeld nog niet duidelijk of de nieuwe regeling ook voor bestaande oldtimers gaat gelden.

L&L Land Cruisers heeft in haar relatief korte bestaan (2 jaar) al 2 keer eerder een verandering ten aanzien van wegenbelasting voor oldtimers boven het hoofd gehad, en telkens werd het plan al teniet gedaan voor het in zou gaan. Dat er iets gaat veranderen, dat geloven we wel, maar dan zal het een veel genuanceerder verhaal worden dan enkel 'schrappen'. En door het nu al 'openbreken' van het regeeraccoord op dit punt (d.d. 13-11-12) en de aangenomen motie (d.d. 20-11-12) lijkt dit waarheid te worden.

Er zijn verschillende redenen waarom we dit denken. Een daarvan is dat de uitvoerende staatssecretaris een aantal dagen voor de presentatie nog zei dat de vrijstelling definitief zou blijven bestaan. Daarbij is het interessant om te weten dat de staatssecretaris persoonlijk gezien een oldtimer liefhebber is.

Verder is Nederland een ongelooflijk oldtimer liefhebbend land. Zo rijden er meer DS'en in ons land dan in Frankrijk. Om alle klassieke auto's te laten 'lijden' onder een handjevol daily drivers van oldtimers (nog geen 10%) zou een bijzonder hoog gehalte aan 'sleepnet' beleid zijn.

Ook is het gebruikte argument 'het spekken van de schatkist' snel onderuit te halen. De overheid zou 'ruim 150 miljoen euro ophalen door het 'schrappen''. Daarbij is niet gedacht aan al die rijders die hun klassieker gewoonweg schorsen of de deur uit doen. Noch aan al het geld dat de schatkist misloopt door de honderden klassiekerbedrijfjes die ophouden te bestaan en dus geen belastingen meer afdragen. Om dan nog maar te zwijgen over het aantal bijstandsuitkeringen dat aangevraagd zal worden. Kortom, doorvoeren van dit plan gaat de schatkist zeer waarschijnlijk veel geld kosten.

Veel constructiever voor Nederland zou het zijn als de APK-milieunorm voor klassiekers gelijk gesteld wordt aan de huidige norm. Hierdoor ontstaat er juist nieuwe bedrijvigheid, namelijk die in het uitvinden en inbouwen van filters, electromotoren enz. En dan blijven al de gespecialiseerde klassieker bedrijfjes bestaan.

Deze bedrijfjes, zoals L&L, zorgen naast werkgelegenheid voor een heel aantal zaken in de samenleving: het in stand houden van een stuk geschiedenis/erfgoed, een kleurrijker straatbeeld met historische diepte, glimlachen op de gezichten van voorbijgangers, de noodzakelijke hobby voor veel mannen (en vrouwen) -waarmee veel relaties gezond blijven, oh zo nodige onderscheidende identiteit, en het stillen van verlangen naar esthetiek / schone vormen.

De reden dat de vrijstelling ooit is ingesteld, is een hele beschaafde. Het rijdend houden van klassieke auto's is een vrij kostbare bezigheid. Onderdelen zijn schaars en duurder. Om meerdere lagen van de bevolking de kans te geven om zich hier voor in te zetten moeten ze ontzien worden van de reguliere wegenbelastingen.

L&L zou het heel wijs en beschaafd vinden als oldtimers een uitzonderingspositie blijven genieten (zie ook: www.knac.nl/petitie).

 

En tot die tijd blijft onderstaande van kracht:

Hieronder ziet U in één overzicht wat de huidige regeling precies inhoudt voor de verschillende bouwjaren van de auto's.

Grofweg is de oldtimer datum 'ontdooit', er komen dus weer oldtimers bij, maar een oldtimer moet vanaf 1 januari 2012 ten minste 30 jaar zijn.

Voor de bouwjaren 1987 t/m 1990 is er een overgangsregeling van toepassing (zie tabel).

Verder moeten auto's van het bouwjaar 1987 en later het brandstoftoeslag-gedeelte van de wegenbelasting wel gaan betalen, wanneer het om diesel of LPG gaat.

 

     Vrijstelling
Jaar eerste toelating Oldtimergrens in jaren Ingaand per MRB* Provinciale opcenten Brandstoftoeslag Diesel / LPG
≤1986 25 2012 ja ja ja
1987 26  2013 ja ja nee
1988 27  2015 ja ja nee
1989 28  2017 ja ja nee
1990 29  2019 ja ja nee
1991 30  2021 ja ja nee
1992 30  2022 ja ja nee
1993 30  2023 ja ja nee
enz. 30  enz. ja ja nee

* MRB= Motorrijtuigenbelasting

 

Voor de Land Cruiser HJ60 en 61 betekent dit het volgende:

Alle Cruisers met een datum van eerste toelating in 1986, of daarvoor, behouden hun volledige vrijstelling van wegenbelasting.

Een Cruiser uit 1987 krijgt in 2013 vrijstelling van wegenbelasting, op de brandstoftoeslag na;

Een Cruiser uit 1988 krijgt in 2015 vrijstelling van wegenbelasting, op de brandstoftoeslag na;

Een Cruiser uit 1989 krijgt in 2017 vrijstelling van wegenbelasting, op de brandstoftoeslag na;

En een Cruiser uit 1990 (het laatste bouwjaar van de 60-serie) krijgt in 2019 vrijstelling van wegenbelasting, op de brandstoftoeslag na.

 

De brandstoftoeslag voor zowel diesel als LPG bedraagt in Utrecht bijvoorbeeld 280 euro per kwartaal voor de Land Cruiser 60-serie.

 

 

Design by: